Informacje do przelewu oraz faktury

Dane Firmy: 
Dworek Mieszczański, Barbara Iwan 
Konopnica 163A, 21-030 Motycz 
Nip: 946 154 15 37  

Numer konta do wpłat: 
43 2530 0008 2052 1066 4545 0003
 Nest Bank